Ra mắt hệ thống golf chuyên nghiệp VPGA TOUR

Hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam có tên là VPGA TOUR chính thức được ra mắt cộng đồng vào ngày 4/8/2017. Mục tiêu quan trọng nhất của VPGATOUR là nhằm thiết lập giải đấu chuyên nghiệp dành cho các golfer chuyên nghiệp Việt Nam thi thố tài năng, qua đó nâng cao trình độ kỹ thuật, tôi luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm thi đấu nhằm chuẩn bị đầy đủ cho các golfer khi tham dự các giải đấu chuyên nghiệp quốc tế.