KAWASAKI vô địch VJO và lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng WAGR